Газ

17.0 kW / 17000.0 kW

Дизельном топливе

18.0 kW / 17000.0 kW

Мазут

68.0 kW / 17000.0 kW

Комбинированные горелки

190.0 kW / 17000.0 kW

Двублочные горелки

230.0 kW / 34000.0 kW

Logo

Ecoflam Bruciatori S.p.A.
Burners Division
Ariston Group
P.I. IT00879740264